Prof. Sichalwe Kasanda [1]
   Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
 
 
09:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PDTM504 Educational Psychology, Sociology and Philosophy
Prof. Sichalwe Kasanda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:30-19:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PDTM504 Educational Psychology, Sociology and Philosophy
Prof. Sichalwe Kasanda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:30-20:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.9 3/8/21 09:00
University of Lusaka